MENU
ประกาศ มช. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ มช. เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
แนะนำ เรื่องน่าสนใจ
RECOMMENDED ...
แนะนำ Google Maps Timeline: ดูสถานที่ย้อนหลังได้นับเดือนไม่ต้องนั่งนึก หากติด COVID-19 - ขอบคุณข้อมูลจาก www.blognone.com
4 แอปพลิเคชันที่ควรมี! ช่วยรับมือโควิด 19 ทั้ง Web Application Android และ IOS - ขอบคุณข้อมูลจาก www.bot.or.th
ดูประกาศ มาตรการควบคุมโควิด19 ของแต่ละจังหวัด จากแผนที่ประเทศไทยโดย ศบค. - ขอบคุณข้อมูลจาก www.itnews24hrs.com
ปฏิทินกิจกรรม | Event calendar

สอบกลางภาคการศึกษา 2/2563
25 - 31 มกราคม 2564
--------------------------
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
6 - 15 มกราคม 2564
--------------------------
รับน้องขึ้นดอย มช.
6 ธันวาคม 2563
--------------------------