MENU

261434 Network Design and Management

แนะนำวิชา 261434 Network Design and Management ครับ

 

หลังจากฝากร้านกับเค้าไปทั่วแล้ว ก็ขออธิบายวิชาเลือกนี้นะครับ เรียกสั้น ๆ ว่า Net Design ครับ

 

วิชานี้นะครับ จะเป็นการออกแบบเครือข่ายที่เราจะใช้ในองค์กร องค์กรขนาดเล็ก บ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมต่อทั้งมีสายและไร้สาย โดยจะเรียนไปมี Lab ง่าย ๆ เบา ๆ สลับไปฝึกทบทวนนะครับ และท้ายเทอมจะได้ลองฝึกออกแบบการวางผังเครือข่ายดูปิดท้ายวิชานะครับ (แต่เทอมหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ)

 

เนื้อหาที่เรียนก็จะเน้นเรื่อง

 

  • การทำการและการตั้งค่าในอุปกรณ์ switch แบบตอนเรียน Lab นะครับ แต่้ถ้าใครลืมไปแล้ว ไม่ต้องห่วงครับ ผมก็ลืมจะสอนทีอ่านที อ๊ะ ไม่ใช่สิ วิชานี้จะไล่เนื้อหาไปตั้งแต่พื้นฐานไปเลยครับ เริ่มฝึกกันใหม่ได้จากวิชานี้เลย

  • มีการจัดการเส้นทางใน router นิดนึง(เพราะเนื้อหา router หลัก ๆ จะเปิดในวิชา Advanced Routiing Protocols ในเทอม 2 ปีการศึกษาคู่ครับ)

  • นอกจากนั้นที่มีแน่ ๆ ก็คือการออกแบบเครือข่าย WiFi (แต่เราจะไม่ไปลึกถึงเรื่องว่าสัญญาณเข้ารหัสยังไง เกิดการทดทอนอย่างไรนะครับ ในส่วนเนื้อหานั้นจะเปิดสอนในวิชา Wireless Network ครับ)

  • ละมาที่การออกแบบระบบในภาพรวมว่าต้องออกแบบอย่างไร สิ่งที่เรียนมาใข้ทำอะไรได้บ้างครับ รวมทั้งส่ิงที่ต้องพิจารณาต่าง ๆ ด้วยเช่น QoS ต้องดูอย่างไร (ในระดับการออกแบบนะครับ ส่วนการทำงานลึก ๆ จะไปอยูในวิชา Computer Network Analysis) รวมทั้งการจัดการระบบเครือข่ายของเราด้วยครับ

 

ลองมาฟังคาบแรกได้นะครับ