MENU

ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา และ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2565


02 May 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota และรอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 

ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/