MENU

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566


25 October 2022

 

 

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-TCAS) ปีการศึกษา 2566

 

ข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

 

ค้นหาคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละรอบ

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

 

ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. Inbox เพจ : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.

2. สำนักทะเบียนฯ : โทร. 0 5394 8915-19

3. คณะต่างๆ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page=contact