MENU

มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา 14-23 กุมภาพันธ์ 2566


14 February 2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น.

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.

 

ประเภทโครงการที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก มีดังนี้

 

1. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ มีโครงการดังนี้

- การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

- การรับนักเรียนพิการ

- โครงการพิเศษอื่นๆ

สมัครได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

 

2. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

สมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่เปิดรับสมัคร หรือตามช่องทางที่คณะระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ

 

ศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ค้นหารหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19

 

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร
https://cmu.to/ManualTCAS266