MENU

มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา 13-22 กุมภาพันธ์นี้


16 February 2024

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.

 

โครงการที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก มีดังนี้

1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

2. การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

3. การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา (ดำเนินการตามประกาศ เอกสารแนบท้ายฯ และตามประกาศของจังหวัด)

4. การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ ประกอบด้วย
- การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- การรับนักเรียนพิการ
- โครงการพิเศษอื่นๆ

5. การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ดำเนินการตามประกาศของคณะ)

 

สมัครได้ที่ https://admission.reg.cmu.ac.th/

 

ศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.reg.cmu.ac.th/

ค้นหารหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19 และ Facebook : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช. https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu

 

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร
https://cmu.to/ManualTCAS267