MENU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2


03 April 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2566 ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ และการรับนักเรียนจากโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนชาวไทยภูเขาฯ

 

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบรับสมัคร https://cmu.to/TCASapply

 

และจำนวนโควตาที่จัดสรรให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือแต่ละจังหวัด ทาง https://cmu.to/TCASCMU66 เมนู ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ TCAS รอบที่ 2

 

ดูประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/