MENU

มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ถึง 24 กุมภาพันธ์นี้


18 February 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น.

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.

 

ประเภทโครงการที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก มีดังนี้

1. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ มีโครงการดังนี้

- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

- การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

- การรับนักเรียนพิการ

- โครงการพิเศษอื่นๆ

สมัครได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php
 

 

2. ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

(สมัครได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่เปิดรับสมัคร หรือตามช่องทางที่คณะระบุไว้ในประกาศรับสมัครฯ)

ศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ค้นหารหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19

 

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร คลิกที่นี่