MENU

ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


23 February 2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานห้องเรียนสีเขียวนำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสร้างสังคมการเรียนรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่ จังหวัดเชีบงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์