MENU

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566


30 May 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน

"ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"

 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พบกับกิจกรรมสุด Exclusive

  • แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • แนะนำการเรียนและการลงทะเบียน

  • เสวนาเรื่อง "เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"

  • พิธีประดับเข็มพระวิษณุแก่นักศึกษาใหม่

  • บรรยายเรื่อง "ระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวม"

 

การแต่งกาย (นักศึกษา): ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยที่

https://cmu.to/Orientation66 (หรือ Scan QR Code ในรูป)