MENU

เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน COVID-19 รอบ 3


01 November 2021

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19" รอบ 3

ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

 

เข็มที่ 1 AstraZeneca

เข็มที่ 2 Pfizer

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์  https://cmu.to/get-vaccine

โดยให้เดินทางไปตามวัน และเวลาที่ประสงค์เข้ารับการฉีด

 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น