MENU

รับสมัคร อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


13 September 2022

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ด้าน Computer Engineering หรือ Computer Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ตามประกาศเเนบ (https://cmu.to/CPERecruit)

 

ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity หรือ Computer Networks

 

ปล.สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/CPERecruit

 

การสมัคร

กรอกใบสมัครผ่านทางระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR-Recruitment) ได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

เอกสารแนบ click

 

ปิดรับสมัคร วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (โดยระบบจะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร (Email: santi@eng.cmu.ac.th)