MENU

มช. แจกซิม 10 Mbps และ 4 Mbps ไม่ลด speed เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกคน


15 November 2021

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ SIM เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ 10 Mbps และ 4 Mbps ไม่ลด speed นาน 90 วัน สำหรับนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ http://sis.cmu.ac.th

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงได้มอบ SIM เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ 10 Mbps และ 4 Mbps speed ไม่ลดนาน 90 วัน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน นับจากวันที่มีการ Activate ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกค่ายมือถือได้ทั้งจาก AIS, DTAC, TRUE

 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ http://sis.cmu.ac.th

 

เครือข่าย TRUE SIM 10 Mbps เลือกรับได้ 2 ช่องทาง

1. กรณีใช้ SIM เดิม รับรหัส USSD ผ่านทาง CMU Mail (https://mail.cmu.ac.th) จัดส่งวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2564

2. กรณีรับ SIM ใหม่ สามารถรับผ่านทาง 7-ELEVEN ทุกสาขา หลังจากได้รับรหัส USSD

 

เครือข่าย DTAC SIM 10 Mbps

จัดส่งชิมใหม่ ให้นักศึกษาตามที่ลงทะเบียนไว้ (ใช้ได้เฉพาะซิมใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้เท่านั้น) โดยจะจัดส่งวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2564

 

เครือข่าย AIS SIM 4 Mbps เลือกรับได้ 2 ช่องทาง

1. กรณีใช้ SIM เดิม รับรหัส USSD ผ่านทาง CMU Mail (https://mail.cmu.ac.th) ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

2. กรณีรับ SIM ใหม่ จัดส่งให้นักศึกษาตามที่ลงทะเบียนไว้ โดยจะจัดส่งวันที่ 8-14 ธันวาคม 2564

 

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางอีเมล (@cmu.ac.th) ผ่านทางเว็บไซต์ https://mail.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 053-943800 กด 1

 

FREE SIM Card by CMU for Online Learning for Chiang Mai University Students

10 Mbps and 4 Mbps Unlimited internet speed 90 days

Register online from November 12 - 18, 2021 https://sis.cmu.ac.th

 

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางอีเมล (@cmu.ac.th) ผ่านทางเว็บไซต์ https:// mail.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 053-943800 กด 1