MENU

มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

DATE: 04-Jun-2021

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 4 แบบที่ 5 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3-6 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/