MENU

Swab ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองอย่างไรให้ถูกวิธี

DATE: 26-Jul-2021

 

การใช้ไม้swab ในการทำการตรวจด้วยตนเองนั้น จะต้องใส่ไปตามแนวของฐานจมูก (Nasal floor) ตรงๆ หรือขนานกับเพดานปาก ใส่ไปจนรู้สึกว่าสุด แล้วจึงหมุนไม้ swab เบาๆ จากนั้นทิ้งไว้สัก 2-3 วินาที จึงค่อย ๆ ดึงไม้ swab ออก ระวังทิศทางขณะใส่ไม้ swab ว่าต้องไม่ชี้ขึ้นไปที่ดั้งจมูกเพื่อให้ปลายของไม้ไปถึงโพรงหลังจมูก

 

ถ้าทำได้ถูกต้อง : อาจรู้สึกเคืองในจมูกเล็กน้อยแต่ไม่เจ็บ ความรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลเข้าไปในจมูก และจะได้ผลการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ถ้าทำผิดวิธี : อาจรู้สึกว่าใส่ไม้ swab ได้ไม่ลึก มักมีอาการเจ็บ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในโพรงจมูกหรือเลือดกำเดาไหลได้ ผลที่ได้จากการตรวจอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง

 

Nasopharyngeal และ nasal swab ต่างกันอย่างไร

Nasopharyngeal swab - ไม้ swab จะยาวกว่า โดยขณะตรวจนั้นปลายไม้ swab จะชนบริเวณโพรงหลังจมูก

Nasal swab - ไม้ swab จะสั้นกว่า และตรวจได้เพียงแค่บริเวณโพรงจมูกเท่านั้น

 

แต่ทั้งสองชนิดนั้นทิศทางในการตรวจเหมือนกันดังขั้นตอนเบื้องต้น

 

ข้อมูลโดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ติดตามผ่านช่องทาง

Website : https://bit.ly/3zvtESV

Facebook : https://bit.ly/3zvtZ89

Telegram : https://bit.ly/3i0Ce66

Blockdit : https://bit.ly/3kPMUX3

Instagram : https://bit.ly/2Tygpld

Twitter : https://bit.ly/3eQbzqQ

Line @MedCMU : https://bit.ly/2WeKmYu