MENU

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

DATE: 25-Aug-2020

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้พัฒนาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมสมัครขอทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน เพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทยในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 23 (The Twenty-Second National Software Contest: NSC2021) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ) ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 (วันสุดท้ายระบบปิดภายในเวลา 17.00 น.) ที่ http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA

คู่มือการแข่งขัน click