MENU

ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST 2017

DATE: 28-Aug-2017

ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี สามารถติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ผลการสอบในการสมัครเข้าโครงการอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE) ของปีการศึกษา 2561 สามารถปริ้นหน้าประกาศผลการทดสอบพร้อมไฮไลท์ที่ชื่อตนเองมาเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าโครงการได้   

 

สำหรับกำหนดการรับสมัคร สามารถติดตามประกาศอีกครั้งได้ทางเว็ปไซต์  http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/  เร็วนี้ 

 

ผู้ได้รับผลการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม

 

1

ปรมี จันทร์สุขเศรษฐ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย

2

วรัญญู เนรังษี

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

 

 


ผู้ได้รับผลการทดสอบในระดับ ดี

 

1

วรัชญ์ ดวงจิต

มงฟอร์ตวิทยาลัย

2

ภูพิรัฐ สุปินราษฎร์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

3

ปริญญา ประดิษฐ์

สวรรค์อนันต์วิทยา

4

กฤษณ์ธร แสงเวียง

สวรรค์อนันต์วิทยา

5

นัยน์นภัส ยะสารวรรณ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

     

 

ติดต่อสอบถาม

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072