MENU

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อทราบผลตรวจเป็น ลบ

DATE: 16-Apr-2021

 

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  เมื่อทราบผลตรวจเป็น ลบ

 

ขอให้กักแยกตนเองอย่างเข้มงวดต่อไปจนครบ 14 วัน

 

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส กรอกข้อมูลตามลิงก์นี้ https://cmu.to/COVID19MCounseling

 

หอบ เหนื่อย แจ้งที่เบอร์ 090-892-5623, 064-174-6183