MENU

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

DATE: 15-Jun-2021

 

 

 

ยืนยันกำหนดการอย่างเป็นทางการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55

 

- วันรายงานตัว : 21 ตุลาคม 2564

- วันซ้อมย่อย (ในคณะ) : 22 ตุลาคม? 2564

- วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ (หอประชุมฯ) : 23-24 ตุลาคม 2564

- วันรับจริง : 25 ตุลาคม 2564

 

บัณฑิตสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุดในเวลา 16.30 น.)

ทั้งนี้ เนื่องจากวันรายงานตัวมีเพียงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จึงขอแนะนำสำหรับบัณฑิตที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด วางแผนและเผื่อเวลาให้ดี จะได้มาได้ทันตามกำหนดการ