MENU

ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2017

DATE: 28-Aug-2017

ประกาศผลการแข่งขัน iCode 2017

 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Verdict: WA จาก รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม DarkST จาก รร.กำแพงเพชรพิทยาคม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Exiting Team จาก รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 

และรางวัลชมเชย 4 รางวัลได้แก่ 

 

ทีม Crusty Scripts รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
ทีม Sakura รร. พะเยาพิทยาคม
ทีม Pcccr_coding รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ทีม OungOung รร.สวรรค์อนันต์วิทยา

 

**** ทีมที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการอัจริยทางคอมพิวเตอร์ ปี 2559

      (โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช)