MENU

AI (Artificial intelligence): สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า)

DATE: 03-Nov-2020

AI: สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า)

 

 

 

 

 

ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง และมีผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

 

สัมมนา Tech Startup the series EP6 นี้ เราจะมาพูดถึงเจ้าปัญญาประดิษฐ์หรือที่หลายๆ คนรู้จักในชื่อย่อว่า AI (Artificial intelligence) เพราะหลายๆ คนอาจเข้าใจว่าหุ่นยนต์ หรือจักรกลหรือเปล่านะ ?

 

AI ไม่ใช่หุ่นยนต์ แต่คือโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจได้จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถประยุกต์ได้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยปัจจุบันมีบทบาทเป็นอย่างมากแก่หลาอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก  และปัจจุบันสามารถทำหลายๆ อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมนุษย์อีกด้ว

 

ตัวอย่างใกล้ตัวที่เราสามารถพบในชีวิตประจำวันได้แก่ การถ่ายรูปในมือถือที่จะช่วยจับภาพว่ารูปที่กำลังถ่ายนั้นคืออะไร หรือการสแกนใบหน้า(Face ID) ของโทรศัพท์, การเก็บข้อมูลทางการตลาดของผู้ใช้งาน เช่น การค้นหาหรือเข้าดูสินค้าออนไลน์ว่าเป็นประเภทไหนที่เราสนใจ เวลาใด ทำให้เกิดการแสดงผลเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าแก่เราอย่างสม่ำเสมอในช่วงทางออนไลน์ต่างๆ, การแสกนหาวัตถุต้องสงสัยที่สนามบิน เป็นต้

 

สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่าน Zoom Application ขัดขึ้นโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เมื่อสมองกลเข้ามา คนก็ต้องอัจฉริยะกว่าเพื่อให้อยู่รอดและสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาหาคำตอบและมาเรียนรู้ไปด้วยกัน สมัครสัมมนาฟรีได้แล้ววันนี้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th

 

 

 

ช่วงวันที่รับสมัคร

วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 14:07 น.
ถึง 27 พ.ย. 63 เวลา 14:00 น.

 ช่วงเวลาอบรม/สัมมนาออนไลน์ (Webinar)

วันที่ 27 พ.ย. 63
เวลา 14:00 - 15:00 น.

 จำนวนรับสมัครออนไลน์

200 คน (ผู้สมัคร 24 คน)

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ CLICK