MENU

Android 11 นั้น จะต้องมีแรมมากกว่า 2 GB

DATE: 04-Aug-2020

Google ได้ปล่อยระบบปฏิบัติการ Android 11 เวอร์ชัน Beta ให้นักพัฒนาได้ทดสอบแล้ว และล่าสุดได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากส่วนของ Device Configuration Guide ของระบบปฏิบัติการดังกล่าว ระบุว่า อุปกรณ์ที่จะเปิดตัวในอนาคตที่ต้องการรันระบบปฏิบัติการ Android 11 นั้น จะต้องมีแรมมากกว่า 2 GB

 

ทั้งนี้ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์ที่มีแรม 2 GB หรือน้อยกว่านั้น จะมาพร้อมกับ Android Go แทน และอุปกรณ์ที่มีแรม 512 MB จะไม่รองรับการใช้บริการ GMS (Google Mobile Services เช่น YouTube, Gmail หรือ Chrome เป็นต้น) อีกต่อไป

ปล. Android Go เป็นโครงการของ Google โดยเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน Lite ที่รองรับสมาร์ตโฟนที่มีสเปกไม่สูงให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น พร้อมทั้งปล่อย Patch ความปลอดภัยให้ด้วย

 

 

อย่างไรก็ดี สมาร์ตโฟนที่มีแรม 2 GB ซึ่งได้รับการเปิดตัวไปพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10 ก่อนหน้านี้ และได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการอัปเดต Android 11 นั้น จะได้รับการยกเว้น

การที่ Google เน้นให้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่มีแรมมากกว่า 2 GB สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android 11 นั้น เพื่อให้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์การทำงานได้อย่างที่ Google ตั้งใจไว้