MENU

รับสมัคร อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


02 August 2022

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ด้าน Computer Engineering หรือ Computer Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ตามประกาศเเนบ (https://cmu.to/CPERecruit)

หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานหรือการสอนเกี่ยวกับเนื้อหา Cybersecurity หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศ

 

ปล.สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/CPERecruit

 

การสมัคร

กรอกใบสมัครผ่านทางระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR-Recruitment) ได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

 

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 (โดยระบบจะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร (Email: santi@eng.cmu.ac.th)