งานแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2010 @COMPUTER ENGINEERING, CMU.

and Posted ตุลาคม 7th, 2010 by admin

UPDATEครั้งที่ 8 1/12/53 13:00#link ผลการแข่งขัน

Link Scoreboard http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/icode/scoreboard

กำหนดการณ์วันที่ 1 ธค 2553

11.00-12.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่ ชั้น 5 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์(ที่แข่งขันในรอบแรก)

12.00-13.00 รับประทานอาหาร

13.00-13.30 รับฟังกติกาการแข่งขันในห้องแข่งขัน ห้อง 518 ชั้น 5 อาคาร 30 ปี

13.30-15.30 ซ้อมแข่งขันในสภาพแวดล้อมจริง ผู้เข้าแข่งขันสามารถสอบถาม Staff เกี่ยวกับการใช้งานได้

———————————-

กำหนดการณ์วันที่ 2 ธค 2553

09.00-09.30 ลงทะเบียนเข้าแข่งขันที่ ชั้น 5 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์(ที่แข่งขันในรอบแรก)

09.30-10.00 กรรมการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าแข่งขัน

10.00-13.30 ดำเนินการแข่งขัน โจทย์มีทั้งหมด 10 ข้อเป็นภาษาไทย การแข่งขันเป็นระบบปิด ไม่อนุญาติให้ติดต่อบุคคลภายนอก มีคำถามให้ถามกรรมการเท่านั้น

13.30-14.30 ร่วมรับประทานอาหาร

15.00    ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ที่ Slope ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

16.00    สมาชิกของทีมที่ได้อันดับ 1-5 และเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์เข้าโครงการอัฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์เข้าสัมภาษณ์ ณ ห้อง 402 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

———————————–

คลิกที่นี่เพื่อดู

กฎและกติกาในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ iCode 2010

คลิกที่นี่เพื่อดู

วิธีการติดตั้ง server และการหาโจทย์จาก internet มาทดลองทำ

คลิกที่นี่เพื่อดู

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถสมัครเข้าโครงการฯได้

คลิกที่นี่เพื่อดู

ประกาศผลการแข่งขันรอบแรก

 คลิกที่นี่เพื่อดู

รายชื่อทีมที่สมัครเข้ามาแล้ว


//———คลิกเพื่อไปดูตัวอย่างโจทย์รอบแรก——————

ถ้าไม่มีโค้ช สามารถติดต่อทางภาควิชาฯ หรือติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเพื่อหาหัวหน้าทีมให้

 ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางนะครับ ผมคิดว่าเราสามารถใช้ internet (skype หรือ MSN) สอนน้องๆได้

เป็นโอกาสที่ดีนะครับ ได้เงินรางวัลและได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อเรียนที่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ด้วย

รายละเอียดการแข่งขัน

1. การแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คน โดยสมาชิกในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน สามารถมีหัวหน้าทีมเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนหรือรุ่นพี่ที่ำกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้(รุ่นพี่ไม่จำเป็นต้องจบมาจากโรงเรียนเดียวกับผู้เข้าแข่งขัน)
1.1 หัวหน้าทีมมีหน้าที่คอยกำกับเป็นโค้ช ไม่สามารถเข้ารวมแข่งขันได้และไม่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ในโครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ได้
1.2 ถ้าไม่มีหัวหน้าทีม สามารถติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ตามเบอร์โทรข้างล่างเพื่อให้ทางผู้จัดหารุ่นพี่ที่เหมาะสมมาช่วยเป็นหัวหน้าทีมให้ได้(รุ่นพี่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศ)

2. การแข่งขันมี 2 รอบด้วยกัน
2.1 รอบคัดเลือกจะใช้โจทย์แบบปรนัยทุกคนในทีมต้องทำคนละ 1 ชุด ให้เวลาทำ 2 ชั่วโมง คะแนนสูงสุดของสมาชิกในทีมถือเป็นคะแนนของทีม ไม่อนุญาตให้ปรึกษากัน โดยแนวข้อสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 20%, ความน่าจะเป็น ตรรกะพื้นฐาน 20% และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม(แนวคิด อัลกอลิทึม โดยโจทย์จะไม่อ้างอิงภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ) 60%
2.2 รอบชิงชนะเลิศแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์ สมาชิกทั้ง 3 คน ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา อนุญาตให้ใช้ภาษา C, JAVA และ C++ ในการแข่งขัน

3. สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ตุลาคม 2553

4. แข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553

6. เงินรางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท(รวมเงินหัวหน้าทีม 3000 บาทแล้ว)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 10,000 บาท(รวมเงินหัวหน้าทีม 2000 บาทแล้ว)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 5,000 บาท(รวมเงินหัวหน้าทีม 1000 บาทแล้ว)

7. สมาชิกของทีมอันดับ 1-5 จะได้รับโอกาสเข้าสัมภาษณ์โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ปี 2554 เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(โครงการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 089.997.2072 คุณณัฐดนัย ผู้ประสานงานโครงการ

 

คลิปที่ปุ่มเพื่อสมัครแข่งขัน

 

#เนื่องจากการแข่งขัน iCode เป็นการแข่งขันครั้งแรกดังนั้นจึงไม่มีรูปภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ทางผู้จัดอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงๆของการแข่งขัน จึงนำภาพการแข่งขันที่คล้ายกันในระดับอุดมศึกษามาให้รับชมกันครับ#

ตัวอย่าง สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการแข่งขันในลักษณะสภาพแวดล้อมปิด ในเวลาที่กำหนด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมปิด ภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เดือน (ในเวลา 3 ชั่วโมง ) มค.2553


 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเทศไทยครั้งที่ 2  รอบภูมิภาคภาคเหนือ (ในเวลา 5 ชั่วโมง) กค.2553

sweaty feet treatment

Post to Twitter

Comments are closed.